Definitionen av hatbrott omfattar bl.a. personer som utsätts för brott utifrån dennes religiösa tro. Hatbrott är inget nytt fenomen, utan snarare ett nytt begrepp. Även om oenighet råder om vad som bör inkluderas i termen hatbrott råder det internationell enighet om att händelsen är ett resultat av bristande respekt för mänskliga rättigheter och människors lika värde. Det är också själva motivet till brottet som är avgörande för om det är ett hatbrott, inte den brottsliga gärningen.

Är alltså motivet till brottet islamofobiskt och det tar sig i uttryck genom att en person utsätts för brott p.g.a. sin religiösa trosuppfattning så är det med stor sannolikhet ett hatbrott.

T.ex:  En person ofredar/förolämpar dig genom att ropa saker efter dig som är avsedda att kränka dig p.g.a. din religiösa identitet. Det kan handla om att du t.ex. bär en slöja och personens motiv till brotten är just din slöja.

En gärningsperson puttar eller slår dig och för dig är det uppenbart att det är p.g.a. din religiösa identitet som muslim.

Du särbehandlas negativt på arbetsplatsen eller i skolan p.g.a. din religiösa identitet.

Alla dessa exempel ovan kan vara hatbrott om du upplever att brotten du utsätts för äger rum för att du är muslim.