Finns det i juridisk mening någonting sådant som ett hatbrott i Sverige? Frågan kan kanske tyckas märklig, men efter domen mot en 55-årig man som allvarligt misshandlat en kvinna endast på grund av att hon bar slöja menar vi på Medborgarrättsbyrån att den är befogad. Om inte detta är ett fall av hatbrott, vilken handling kan då anses vara ett?

Den 4 augusti 2012 attackerades en kvinna på öppen gata i Malmö inför ögonen på sin dotter. Kvinnan slogs medvetslös, bland annat genom att mannen bankade hennes huvud mot en vägg. När hon låg medvetslös på marken fortsatte misshandeln och hon fick ta emot upprepade sparkar och slag mot huvudet. Även dottern skadades då hon försökte gå emellan och stoppa misshandeln av hennes mamma. Angreppet avbröts inte förrän förbipasserande kommit till kvinnornas hjälp och övermannat förövaren (DN 140402).

Mannen som attackerade kvinnan var en av de drivande personerna i Tryckfrihetssällskapet, en organisation vars definition av tryckfrihet uteslutande är “rättigheten” att kränka muslimer och håna och smutskasta islam. Tryckfrihetssällskapet har bland annat bjudit in den, med hans egna ord, islamhatande nederländske politikern Geert Wilders till Sverige. Organisationens företrädare försvarar också med oerhörd frenesi den så kallade konstnären Lars Vilks, som gjort sig känd för att ha avbildat profeten Muhammed som en rondellhund vilket upprört många muslimer världen över. Mannen som misshandlade den beslöjade kvinnan är alltså känd för sina rasistiska åsikter om muslimer, Under misshandeln skrek han också “ni förstör det här landet” och försökte slita av slöjan från kvinnans huvud.

I början av april 2014 kom så domen i fallet. Trots det uppenbart rasistiska inslaget och motivet bakom övergreppet döms mannen endast för misshandel av normalgraden, det vill säga att den inte anses vara av grov art. Dessutom anser rätten inte att det är belagt att angreppet skedde på grund av kvinnans religiösa tillhörighet. Därmed döms mannen inte för hatbrott. Straffet blir villkorlig dom och 75 timmars samhällstjänst.

Vi anser att denna dom är mycket upprörande och måste rivas upp. Gränsen för vad som är ett hatbrott förskjuts i och med domen tydligt i en riktning som innebär att ett hatbrott bara är begånget om förövaren samtidigt som han eller hon angriper offret skriker tydligt rasistiska tillmälen. Liknande ärenden kommer då att falla utanför ramen för vad som är ett hatbrott. Att mannens kända islamofobiska åsikter samt de ord han yttrat om att muslimerna “förstör Sverige” inte tas med i bedömningen är oerhört bekymmersamt. Som vi uttryckte i inledningen om inte detta är ett hatbrott, vad är det?

För frågor kontakta Jenny Lind som är pressansvarig på Medborgarrättsbyrån: Jenny.lind@medborgarrattsbyran.se